บริษัท เอ็มอาร์เอส อินดัสเทรียล จำกัด
โรงงาน : 51 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก
ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
สำนักงาน : 233/479 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
MRS INDUSTRIAL CO.,LTD.
Factory : 51 Bangnampriew-Bangkhanak Rd.,
Bangnampriew, Chachoengsao 24150
Office : 233/479 Srinakarin Rd., Bangmuang,
Muang, Samutprakarn 10270
CONTACT
T : +66 (0) 2759 9019
F : +66 (0) 2759 9018
M : +66 (0) 81 835 9086
+66 (0) 89 764 9297
E : sales@mrs-industrial.co.th
W : www.mrs-industrial.co.th